Hoàng Cầu - Mai Anh Tuấn

Tổng hợp các em gái gọi Hoàng Cầu, gái gọi Mai Anh Tuấn đang hoạt động trong khu vực. Cam kết với cộng đồng là các em hàng cực đẹp và đã được sàng lọc kỹ càng trước khi giới thiệu đến anh em Vua Gái Hà Nội.